Partnerzy
|
O projekcie
|
O programie
|
Galeria
|
Galeria Video
Projekt TS Ostrava i TVP Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Projekt TS Ostrava a TVP Wroclaw
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.
  Trójstyk Zachodni
Trojmezí na západě
 
  Łużyce
Frýdlantský výběžek
 
  Góry Izerskie
Jizerské hory
 
  Karkonosze Zachodnie
Západní Krkonoše
 
  Karkonosze Wschodnie
Východní Krkonoše
 
  Góry Suche
Broumovsko
 
  Góry Stołowe
Stolové hory
 
  Góry Bystrzyckie
Orlické hory
 
  Śnieżnik
Králický Sněžník
 
  Góry Złote i Bialskie
Rychlebské hory
 
  Wino i złoto u stóp
Víno a zlato na hranici
 
  Osoblaha/Ziemia Prudnicka
Osoblažsko
 
  Ziemia raciborska
Prajzsko
 
   Odra i Olza
Na soutoku Odry a Olzy
 
  Cieszyn
Jedno město na Olze
 
  Wisła, Istebna - Trójstyk
Trojmezí na východě
 
O projekcie / O projektu
Hranice bez hranic - Bez granic

Česká televize, Televizní studio Ostrava po raz trzeci pozyskała środki z Funduszy strukturalnych UE. Pierwszym projekt pt.  „Česko-polská mediální spolupráce: Poznejme se“ powstał w ramach programu INTERREG IIIA. Kolejny - „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“ był współfinansowany w ramach programu Współpracy Transgranicznej Reczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013 (http://www.cz-pl.eu/) i realizowały go TVP Wrocław ze Studiem Ostrava. Dzięki funduszom z tego samego programu powstaje nowy projekt tych samych partnerów pod nazwą „Hranice bez hranic – bez granic”. Warto wspomnieć, że oba wnioski zostały wysoko ocenione przez komisję europejską mimo bardzo silnej konkurencji. 

Głównym celem projektu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego oraz zacieśnianie wzajemnych więzi. Teren pogranicza tworzy granica państw (796 km) wraz z przyległymi do niej regionami. Po stronie czeskiej chodzi o 5 jednostek NUTS III: kraj Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský.  Po stronie polskiej są to regiony: jeleniogórski, wałbrzyski, wrocławski (z  tego podregionu do obszaru wsparcia należy jedynie okręg strzeliński), nyski, opolski, rybnicki, bielski oraz tyski (z  tego podregionu do obszaru wsparcia należy jedynie okręg pszczyński). Powierzchnia całkowita obszaru objętego wsparciem po czeskiej stronie wynosi 25 135 km2. W Polsce zajmuje 23 962 km2. Co ciekawe - czeska część obszaru, którego projekt dotyczy, stanowi prawie jedną trzecią powierzchni kraju, polska 7,7%.

„Hranice bez hranic – Bez granic“  - projekt TVP Wrocław i Studia Ostrava powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy pierwszym wspólnym projekcie, który zakończył się w kwietniu bieżącego roku. Nowy projekt również porusza problem całej polsko-czeskiej granicy. Jego głównym celem jest pogłębienie dotychczasowej owocnej współpracy obu telewizji publicznych. Tym razem będzie ona polegała na przygotowaniu filmów dokumentalnych, które stanowią trudniejszą formę telewizyjną. W ramach projektu stworzono zespół, którym kierują doświadczone managerki projektów Xenie Kaduchová oraz Katarzyna Kozłowska-Domańska oraz ekonomistka Milena Sladká. Autorem programu jest Josef Albrecht, który sprawuje opiekę merytoryczną i artystyczną nad cyklem. Realizacją czeskich filmów programu zajmuje się Marcel Petrov, a realizatorką polskich odcinków jest ponownie Kinga Wołoszyn-Świerk. Tak dobrany zespół daje gwarancję sprawnego przebiegu prac związanych z projektem, a także osiągnięcie jego głównego celu - stworzenie cyklu filmów dokumentalnych pod nazwą „Hranice bez hranic - Przez granice” oraz powstanie specjalnej, interaktywnej strony internetowej www.hranicebezhranic.cz.

Zamysłem i celem projektu  jest nie tylko wspólna praca nad dziełem audiowizualnym, ale przede wszystkim wzajemna współpraca, inspiracja i motywacja, która naszym zdaniem, gwarantuje wzajemne porozumienie, zarówno w pracy jak i w relacjach międzyludzkich, na przekór granicy.

Całkowite koszty projektu “Hranice bez hranic – Bez granic“ przekroczą 311 000 euro, z czego 85% pokryje Unia Europejska. Projekt zakończy się 31.03.2013 roku.