Partneři
|
O projektu
|
O pořadu
|
Fotogalerie
|
Videogalerie
Projekt TS Ostrava i TVP Wrocław
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Projekt TS Ostrava a TVP Wroclaw
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.
  Trojmezí na západě
Trójstyk Zachodni
 
  Frýdlantský výběžek
Łużyce
 
  Jizerské hory
Góry Izerskie
 
  Západní Krkonoše
Karkonosze Zachodnie
 
  Východní Krkonoše
Karkonosze Wschodnie
 
  Broumovsko
Góry Suche
 
  Stolové hory
Góry Stołowe
 
  Orlické hory
Góry Bystrzyckie
 
  Králický Sněžník
Śnieżnik
 
  Rychlebské hory
Góry Złote i Bialskie
 
  Víno a zlato na hranici
Wino i złoto u stóp
 
  Osoblažsko
Osoblaha/Ziemia Prudnicka
 
  Prajzsko
Ziemia raciborska
 
  Na soutoku Odry a Olzy
 Odra i Olza
 
  Jedno město na Olze
Cieszyn
 
  Trojmezí na východě
Wisła, Istebna - Trójstyk
 
O projektu / O projekcie
Hranice bez hranic - Bez granic

Česká televize, Televizní studio Ostrava byla už potřetí úspěšná v čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU. Po projektech „Česko-polská mediální spolupráce: Poznejme se“ , který byl podán v rámci programu INTERREG IIIA ,  zaujaly v programovacím období 2007 – 2013  evropské úředníky společné projekty Studia Ostrava a TVP Wroclaw  „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“ a „Hranice bez hranic – Bez granic“. Oba tyto projekty se prosadily v silné konkurenci kvalitních žádostí, které byly podávány v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007- 2013 (http://www.cz-pl.eu/).

Tento operační program je zaměřen na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce především v oblasti hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společné péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a posilování vzájemných vazeb. Příhraniční oblast  je tvořena společnou státní hranicí, která dosahuje délky 796 km, a k ní přilehlými regiony. Na české straně je to pět územně samosprávných celků na úrovni NUTS III, a to kraje Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský. Na polské straně jsou to regiony Jeleniogórský, Wałbrzyský, Wroclavský (z tohoto podregionu patří do dotačního území pouze Strzelińský okres), Nyský, Opolský, Rybnický, Bielský a Tyský (z toho podregionu patří do dotačního území pouze Pszczynský okres). Celkově tak podporované území zaujímá 25 135 km2 na české straně a 23 962 km2 na straně polské. Pro zajímavost – česká část zaujímá téměř třetinu rozlohy státu. Polská část tvoří 7,7 % z celkové rozlohy.

Společný projekt České televize, Televizního studia Ostrava a TVP Wroclaw „Hranice bez hranic – Bez granic“ vychází z vynikajících zkušeností z předchozího společného projektu, který byl úspěšně ukončen v dubnu tohoto roku. Také tento nový projekt reflektuje společnou česko-polskou hranici po celé její délce. Jeho hlavním cílem je prohloubení dosavadní úspěšné spolupráce obou veřejnoprávních médií, a to spoluprací na vytvoření pořadu náročném televizním formátu, jakým je cestopisný dokument. V rámci projektu byl vytvořen společný tým, v jehož čele stojí osvědčené manažerky projektů Xenie Kaduchová a Katarzyna Kozlowska-Domańska a ekonomka ing. Milena Sladká. Dramaturgické a režijní vedení převzala na polské straně opět Kinga Woloszyn-Świerk , za Českou televizi se dramaturgie ujal Josef Albrecht, režií byl pověřen Marcel Petrov.  Tento tým je  zárukou kvalitního vedení projektu a zpracování jeho výstupů, kterými jsou pořad s názvem „Hranice bez hranic – Przes granice“ a speciální, interaktivní dvojjazyčná webová stránka www.hranicebezhranic.cz.

Smyslem a cílem projektu však není pouze společná výroba audiovizuálního díla, ale především vzájemná spolupráce, inspirace a motivace, která, jak se domníváme, povede k vysokému profesionálnímu i lidskému porozumění napříč oběma zeměmi.

Celkové náklady projetu „Hranice bez hranic – Bez granic“  přesáhnou 311 000,- euro, přičemž Evropská unie spolufinancuje 85% vynaložených nákladů. Projekt bude ukončen 31. 3. 2013.